Iepirkumi

Kustamas mantas - automašīnas BMW X4 IZSOLE

Identifikācijas numurs
RBF_2017/18
Publikācijas datums
2017. gada 19. aprīlis
Tips
Izsole
Beigu datums
2017. gada 19. maijs, 10:00
Rezultāti

PAZIŅOJUMS

1.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas brīvostas flote” Reģ.Nr. 40103321893

2.

Projekta nosaukums, ja tāds tiek piemērots, kura ietvaros Iepirkuma procedūra veikta (iepirkumiem ES fondu un citu ārvalstu finanšu resursu finansēto projektu ietvaros)

-

3.

Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas numurs

Kustamas mantas - automašīnas BMW X4

IZSOLE (Identifikācijas Nr. RBF_2017/18)

4.

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Izsole Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas brīvostas flote” kustamai mantai – automašīnai BMW X4 XDRIVE 20D, 1.reģistrācijas gads 2016., valsts reģistrācijas numurs KN6726, nobraukums 3250 km. Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

5.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos (nosaukums un reģistrācijas numurs)

Izsole tiek atzīta par nenotikušu, jo izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks

6.

Pretendenta piedāvātā līgumcena

-

7.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

19.05.2017

Dokumenti
Izsoles noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Bildes

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote