Iepirkumi

KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMA "Dzelzceļa infrastruktūras remonta darbi, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas iekārtu būvniecība un pārmiju pārvedu pieslēgšana dzelzceļa parka RCP sistēmai un pārmiju pārvedu aprīkošana ar elektroapsildi"

Identifikācijas numurs
RBF_2017/47
Publikācijas datums
2017. gada 15. augusts
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Beigu datums
2017. gada 15. septembris, 10:00
Apraksts

Ieinteresētie Kandidāti pieteikumu var iesniegt līdz 2017.gada 15.septembrim plkst.10:00, Pasūtītāja birojā: Meldru ielā 3C, Rīgā, darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no plkst. 13:00 līdz 17:30 un 2017.gada 15.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja Nolikumā norādītajā adresē līdz augstāk noteiktajam termiņam. Lai personīgi iesniegtu piedāvājumu, kandidātam iepriekš jāvienojas ar sekretāri – lietvedi zvanot pa telefonu 67090773 vai e-pastu info@rbflote.lv par konkrētu iesniegšanas laiku un caurlaižu noformēšanu.

Dokumenti
NOLIKUMS
1.pielikums - Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā (forma)
2.pielikums – Apliecinājums par atbilstību Kandidātu kvalifikācijas prasībām (forma)
3.pielikums - Pakalpojumu darījumu saraksts (forma)
4.pielikums - Galveno piesaistīto speciālistu saraksts (veidne)
5.pielikums - Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, apliecinājums (forma)

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote