Iepirkumi

Apdrošināšanas sabiedrības izvēle P&I apdrošināšanai

Identifikācijas numurs
LVRF_2023/3/T
Publikācijas datums
2023. gada 19. janvāris
Tips
Tirgus izpēte
Beigu datums
2023. gada 8. februāris, 11:00
Apraksts

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu kuģošanas līdzekļu īpašnieka CTA (P&I apdrošināšana) apdrošināšanai.

  1. Dalības prasības.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāiesniedz pieteikums un cenas (finanšu) piedāvājums.

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: iepirkumi@lvrflote.lv līdz 08.02.2023. plkst.11.00.

Piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši pielikumā pievienotai dokumentācijai. 

Finanšu piedāvājumā jānorāda summas bez PVN ar visām iespējamām pakalpojuma sniedzēja izmaksām, kas var rasties saistībā ar pakalpojuma izpildi kvalitatīvi un pilnā apjomā.

Pieteikumu paraksta persona ar reģistrētām pretendenta pārstāvības tiesībām vai ar atbilstošu pilnvarojumu.

Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas.

Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nedrīkst būt nodokļu parāds (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

  1. Iepirkuma priekšmets: SIA “LVR Flote”  piederošo kuģošanas līdzekļu īpašnieka CTA (P&I apdrošināšana) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikumā).
  2. Informācija par iepirkuma priekšmetu: Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildu informācija, sazinoties ar pasūtītāja kontaktpersonu Kristīnu Delveri, mob.tel.: +371 27115262; e-pasts: kristina.delvere@lvrflote.lv.
  3. Plānotais līguma termiņš: 12 mēneši ar tiesībām pagarināt līguma termiņu uz nākamo 12 mēnešu periodu, vienojoties.
  4. Apmaksas nosacījumi: Pēcapmaksa.
  5. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Vienāda saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma ar viszemāko cenu gadījumā pakalpojuma sniedzējs tiks noteikts publiskas izlozes ceļā.

  1. Kontaktpersona: SIA “LVR Flote” Kuģošanas nodaļas vecākā speciāliste Kristīna Delvere, mob.tel.: +371 27115262; e-pasts: kristina.delvere@lvrflote.lv.

 

Rezultāti

Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu tika atzīts Kominsur Kindlustusmaakler OÜ  piedāvājums 9200 EUR bez PVN apmērā.

Dokumenti
Tehniskā specifikācija
Pieteikums dalībai procedūrā
Finanšu piedāvājuma veidne (darba lapas: 1.daļa un 2.daļa)

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote