Iepirkumi

Kancelejas preču iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas brīvostas flote” vajadzībām

Identifikācijas numurs
RBF_2017/41
Publikācijas datums
2017. gada 29. jūnijs
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Beigu datums
2017. gada 24. jūlijs, 10:00
Apraksts

Lai personīgi iesniegtu piedāvājumu, pretendentam iepriekš laicīgi jāvienojas ar nolikuma 1.2. punktā norādīto kontaktpersonu par konkrētu iesniegšanas laiku un caurlaižu noformēšanu.

Rezultāti

PAZIŅOJUMS

N.P.K.

Nosaukums

 

1.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas brīvostas flote” Reģ.Nr. 40103321893

2.

Projekta nosaukums, ja tāds tiek piemērots, kura ietvaros Iepirkuma procedūra veikta (iepirkumiem ES fondu un citu ārvalstu finanšu resursu finansēto projektu ietvaros)

-

3.

Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas numurs

Kancelejas preču iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas brīvostas flote” vajadzībām (Identifikācijas Nr. RBF_2017/41)

4.

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir kancelejas preču un biroja papīra piegāde

5.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos (nosaukums un reģistrācijas numurs)

SIA „Charlot” reģ. Nr. 40103008290 ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar iegūtiem 95.38 punktiem 1.LOTĒ/DAĻĀ (kancelejas preces) un iegūtiem 100 punktiem 2.LOTĒ/ DAĻĀ (biroja papīrs).

 

 

6.

Pretendenta piedāvātā līgumcena

Iepirkuma līgums par kancelejas preču un biroja papīra iegādi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas brīvostas flote” vajadzībām slēdzams ar SIA “Charlot” reģ. Nr. 40103008290  saskaņā ar iepirkuma procedūras noteikumiem un SIA “Charlot” iesniegto piedāvājumu un piedāvāto atlaidi 40 % apmērā no preču cenas kancelejas precēm un biroja papīra iegādei.

7.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

31.07.2017.

Dokumenti
NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM
1.pielikums - Tehniskā specifikācija Nr.1. ar grozījumiem
2.pielikums - Tehniskā specifikācija Nr.2. ar grozījumiem
3.pielikums - Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā (forma)
4.pielikums – Apliecinājums par atbilstību pretendentu kvalifikācijas prasībām (forma)
5.pielikums – Pakalpojumu darījumu saraksts (forma)
6.pielikums - Finanšu piedāvājums (veidne) Nr.1. ar grozījumiem
7.pielikums - Finanšu piedāvājums (veidne) Nr.2. ar grozījumiem
8.pielikums – Līguma projekts
9.pielikums - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (forma)
Atbilde uz uzdotajiem jautājumiem

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote