Iepirkumi

Būvju nojaukšana Daugavgrīvas bākas teritorijā

Identifikācijas numurs
RBF_2020/31
Publikācijas datums
2020. gada 20. februāris
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Beigu datums
2020. gada 23. marts, 11:00
Apraksts
  1. Ņemot vērā 2020.gada 12.marta MK lēmumu ar kuru noteikts ārkārtējs stāvoklis valstī no 13.marta līdz 14.aprīlim, aicinām pieteikumus/piedāvājumus iesniegt ar pasta starpniecību vai iepriekš obligāti vienoties par konkrētu iesniegšanas laiku pa telefonu +371 26144436+371 66932616 vai info@rbflote.lv.

  2.  
  3. Iepirkuma priekšmets ir  - Būvju nojaukšana Daugavgrīvas bākas teritorijā (11 būves): projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība (turpmāk - Darbi) saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums) prasībām. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 
  4. Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 45111100-9 Demontāžas darbi. (Demolition work). Iepirkuma papildu priekšmeta CPV kodi: 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi (Engineering design Services); 71248000-8 Projekta un dokumentācijas uzraudzība (Supervision of project and documentation).
  5. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) tīmekļvietnē. 
  6. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2020. gada 23. martam plkst. 11:00 pēc vietējā laika, Kundziņsalas 3.līnijā 36, Rīga, LV-1005 pasūtītāja darba laikā.
Rezultāti

Par iepirkuma “Būvju nojaukšana Daugavgrīvas bākas teritorijā” (identifikācijas Nr.RBF_2020/31) uzvarētāju atzīts SIA "Global Nordic Metals" (Reģ. Nr. 40103540561) par kopējo līgumsummu 19 300.00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līgums tika noslēgts 16.04.2020. 

Dokumenti
NOLIKUMS
Pieteikums
Apakšuzņēmēju saraksts
Piegādāju apvienība
Pretendentu tehniskās un profesionālās spējas
Vadošo speciālistu saraksts
Informācija par pretendenta norādīto personu
Informācija par pretendenta amatpersonām
Finanšu piedāvājums
Atbildes uz jautājumiem (28.02.2020.)
Inventarizācijas lieta (005)
Inventarizācijas lieta (008)
Inventarizācijas lieta (009)
Inventarizācijas lieta (011)
Inventarizācijas lieta (012)
Inventarizācijas lieta (013)
Inventarizācijas lieta (014)
Inventarizācijas lieta (015)
Inventarizācijas lieta (016)
Inventarizācijas lieta (017)
Inventarizācijas lieta (018)
Atbilde uz jautājumu (03.03.2020.)
Atbildes uz jautājumiem (10.03.2020.)
Atbilde uz jautājumu (13.03.2020.)

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote