Paziņojumi

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” pārtop par SIA “LVR Flote”

Ar šo informējam, ka, mērķtiecīgi realizējot SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" stratēģiju, un saderīgi ar uzņēmuma vīziju – būt par kvalitatīvāko ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā – mūsu uzņēmums 2022. gada 16. novembrī ir mainījis nosaukumu un zīmolu uz SIA “LVR Flote”.

Savstarpēji noslēgto līgumu noteikumi un pārējie uzņēmuma rekvizīti paliek nemainīgi.

2022. gada 21. novembris, 16:06

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote